دالیچ جایگزین کیروش- سرمربی ایران

سرمربی تیم ملی ایران

تحلیلگر : علی عینی

دالیچ جایگزین کیروش


چه کسی سرمربی تیم ملی میشود؟ / بخش هشتم 

سرمربی تیم ملی ایران

دالیچ مربی از موطن برانکو و کرواسی است.
جوان ،پرنشاط و با انگیزه
پس آیا دالیچ جایگزین کیروش میتواند باشد یاخیر؟
چندروز قبل به نقل از خبرگزاری های مطرح خبری جالب مطرح شد.
خبری مربوط به برانکو ایوانکوویچ

دالیچ جایگزین کیروش
خبری که در آن اظهار داشت،مامور فدراسیون فوتبال ایران برای یک انتخاب شده است.
انتخابی که وی را برای انتخابی مهمتر به امارات کشانده بود.

دالیچ جایگزین کیروش

سرمربی تیم ملی ایران

دالیچ کیست؟
دالیچ درحال حاضر رسما سرمربی تیم ملی کرواسی است و بااین کشور قرارداد داد.
البته این که چرا وی سرمربی تیم ملی کرواسی است هم مشخص است.
جوابفقط یک جمله است. کرواسی را با لیاقت و درکمال شگفتی به فینال جام جهانی رساند.

دالیچ جایگزین کیروش
حالا شما کسی که شما را به فینال جام جهانی رسانده و هموطن شماست آیا رها میکنید؟
یا شما در اوج محبوبیت به تیم ملی کشورتان پشت میکنید؟
یقینا نه!
پس همانطورکه آمدن زیدان شبیه یک خیال است،آوردن دالیچ هم چیزی شبیه این است! شاید باور پذیر تر!
دالیچ اما در نوع و سبک فوتبالی علاقه به تیکی تاکا و مالکیت وپاسکارس دارد.
پاس های زیاد، مالکیت و دقت بالا در پاسگاری!
اما فوتبال ما قابلیت مالکیت وسبکی شبیه تیکی تاکا را نداشته است.
اما فوتبال ما بیشتر مبتنس بر قدرت فیزیک و سرعت و تکنیک فردی در خط حمله است.
پس دالیچ گزینه عالی وخوبی برای ین جایگاه نمی تواند باشد.
اما قابل قبول است و قابل احترم است.
مسئله اصلی این است آیا وی مربی قابل انعطاف با شرایط و تاکتیک پذیراست یا فقط به شیوه خود عمل میکند.
پاسخ را باید در تیم هایی که وی پیش از کرواسی سرمربیگری کرده است پیداکرد.
این جواب در منطقه ما نهفته است.
تیم های عربی حاشیه خلیج فارس!
الهلال و العین سابق!

دالیچ جایگزین کیروش
تیم هایی که در منطقه ما با قدرت تهاجمی بالا شناخته میشوند.
اما موفقیت چندانی نداشتند. پس شاید دالیچ را نتوان یک مربی سطح اول بحساب آورد.
بااین تفاسیر میتوان با اطمینان بالا گفت دایچ جایگزین کیروش نخواهد شد.

دالیچ جایگزین کیروش دالیچ جایگزین کیروش