کفش چیست؟

 کفش چیست؟

کفش ها از کجا آمدند؟ و کدام کشور ها پیشگام در آن بودند؟

این سوالاتی است که در اینجا و در ادامه این متن به آن می پردازیم.

 کفش چیست؟

کفش چیست؟

سوال و جواب ساده است اما بسیاری جرف پشت آن پنهان شده.
در اولین بخش از انواع البسه ورزشی به سراغ کفش ها و کفش های ورزشی خواهیم رفت.
و در ادامه و به مرور نیز سایر البسه مانند تیشرت، بلوز، شلوار، سیوشرت و سایر پوشاک ورزشی خواهیم پرداخت.
ابتدا برای انتخاب یک کفش خوب ورزشی و درکل برای انتخاب یک کفش باید بدانیم کفش استاندارد چگونه کفشی است؟
و پس از آن چه ویژگی هایی دارد؟
 تا بعد به سراغ خرید آن برویم.

 کفش چیست؟

پس مهم است بدانیم کفش چیست؟

اما پیش از آن باید بگوئیم که کفش از کجا آمده و چه سرگذشتی دارد.
وچرا و چگونه برخی از کفش ها اینطور شهرت پیدا کده اند.
تعریف کلی کفش این چنین است:
کفش وسیله ای است برای محافظت همه جانبه از پا به همین علت از نوک انگشتان تا مچ پا را باید بپوشاند.
این محافظت شامل حفاظت از سرما،گرما،سنگ ریزه و برخورد اجسام به پا و آسیب به آن می شود.
چرا که پای انسان اصلی ترین وسیله تماس با جهان اطراف خود یعنی زمین است.
به همین دلیل نیز ساختار پای انسان دارای تراکم استخوانی بیشتری در یک نقطه نسبت به تمام بدن میباشد.
به همین علت پا باید دارای حفاظتی خاص تر نسبت به سایر نقاط بدن باشد.
به این علت درتعریفی دیگر کفش را پا افزاری مقاوم نسبت به بسیاری از پا افزار های دیگر مینامند.
کفش ها اما شاید طبق آثار پیدا شده لزوما مربوط به ۵۰۰۰-۶۰۰۰ سال اخیر نیست.
چرا که مطمئنا نیاز انسان به غذا و شکار و کار های روزانه نیاز به وجود کفش را هم به اندازه عمر انسان بر روی زمین نشان میدهد.