برچسب: کی روش

۰۶
اسفند

طلایی تر ازتیم کیروش

طلایی تر ازتیم کیروش

طلایی تر ازتیم کیروش چه کسی سرمربی تیم میشود؟ / قسمت چهارم وقتی به پتانسیل های…

۳۰
بهمن

پسا کیروش،صعود یا سقوط

پسا کیروش،صعود یا سقوط چه کسی سرمربی تیم ملی میشود؟/بخش دوم در این تحلیل ها ابتداعا…